Strefy przeznaczone na serwerownie

Strefy przeznaczone na serwerownie

Z myślą o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w branży IT i nie tylko w budynku SkyRes zostały wyodrębnione specjalne strefy z przeznaczeniem na serwerownie. W związku z tym w wyszczególnionych miejscach nośność stropów została dodatkowo podwyższona do poziomu 10kN/m2.

Posiadanie własnej serwerowni to zasadnicze ułatwienie przy prowadzeniu każdej firmy. Dzięki temu mamy realny wpływ na przepustowość łączy, zyskujemy szybkie połączenie między stacjami roboczymi a serwerem a dodatkowo diametralnie zwiększa się bezpieczeństwo gromadzonych przez nas danych. Lokalizacja serwerowni w budynku firmy zakłada podłączenie do sieci LAN, w której działają stacje robocze. Dzięki temu nie mamy do czynienia z problemami natury łącznościowej, jakie często zdarzają się, gdy stacje łączą się z serwerami przez WAN. Ze swojej natury sieć LAN posiada znacznie większą przepustowość niż łącza WAN dostarczane przez operatorów.

Wiemy doskonale ile w dzisiejszych czasach warty jest szybki i bezpieczny przesył informacji. Decydując się na korzystanie z wewnętrznych serwerowni każdy najemca zyskuje skuteczne narzędzie, dzięki któremu jego firma rozwija się w oczekiwanym tempie a przychody rosną.

Masz pytania? Zostaw swój numer - oddzwonimy!

W możliwie najszybszym czasie skontaktuje się z Tobą nasz specjalista. Podane przez Ciebie dane kontaktowe posłużą jedynie nawiązaniu kontaktu.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Imię
Numer telefonu
Informacje o Rzeszowie
Nasi partnerzy