SkyRes Warszawska to budynek certyfikowany w systemie LEED

SkyRes Warszawska to budynek certyfikowany w systemie LEED

Sam system LEED, czyli Leadership in Energy and Enviromental Design został stworzony w Stanach Zjednoczonych. W chwili obecnej jest jednym z najbardziej uniwersalnych systemów do oceny budynków na kilku zasadniczych płaszczyznach. Jego otrzymanie świadczy o wypełnieniu standardów zielonego budownictwa. Budynki zaprojektowane zgodnie z wytycznymi tego systemu na pierwszym miejscu stawiają sobie za cel poprawę warunków panujących wewnątrz z równoczesnym zadbaniem o poszanowanie środowiska naturalnego.

Twórcy systemu LEED przyznając powyższe wyróżnienie promują budownictwo zrównoważone. Wysokość punktacji uzależniona jest m.in. od redukcji zużycia energii, efektywnej gospodarki wodą pitną, minimalizacji produkcji odpadów, stosowania inteligentnych technologii, poprawy jakości życia wewnątrz i całościowej koncepcji, która zakłada, że wszystkie mniejsze i większe działania składają się na ostateczny cel w postaci budynku przyjaznego środowisku.

Angażując się w zdobycie powyższego certyfikatu twórcy SkyRes zaczęli promować również budownictwo odpowiedzialne, czyli takie, które uwzględnia zarówno cel biznesowy, aspekt ogólnospołeczny jak i postawę eko.

SkyRes Warszawska spełnia wysoko postawione kryteria i dzięki temu może z dumą legitymować się certyfikatem LEED na poziomie GOLD.

Masz pytania? Zostaw swój numer - oddzwonimy!

W możliwie najszybszym czasie skontaktuje się z Tobą nasz specjalista. Podane przez Ciebie dane kontaktowe posłużą jedynie nawiązaniu kontaktu.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Imię
Numer telefonu
Informacje o Rzeszowie
Nasi partnerzy