10km
to the airport
6km
from the highway
1 km
to the market square
15m
to MPK bust stop
10m
to bicycle path
900m
to the hotel
1km
to PKP railway stationSKYRES IN RZESZÓW

Rzeszów - the capital of Podkarpackie Province. A city where the communication and trade routes between the West and Eastern Europe intersect. Its strength lies in the entrepreneurial spirit and openness of its residents. According to Eurostat, Rzeszów has the highest level of schooling across the whole European Union (353 students per 1,000 residents!). Vibrant academic centres educate future specialists, who guarantee the development of the city. From the economic point of view, the capital of Podkarpacie is primarily the so-called "Aviation Valley" that is industrial enterprises, research and training centres active in aviation industry.

City officials and in particular the president open to new undertakings, are conducive to development of business and new investments. Combined with the energy of youngsters (the average age of Rzeszów resident is only 39 years!), it provides a strong synergy effect on every level of activity conducted.

Undoubtedly, the great asset of Rzeszów is its excellent connection with the rest of the country and the whole of Europe. The city lies just next to motorway junction, main railroad track and the Jasionka International Airport. 

The size of the city and the optimal location of particular objects necessary for everyday life makes that we can settle every matter without undue delay. Whereas for people who are active and prefer healthy lifestyle, Rzeszów provides in addition 100 km of cycling paths.

In the opinion of both domestic and foreign guests it is also distinguished by a high level of aesthetics, a lot of greenery and parks where one can rest during lunchtime or after a day of hard work.

Rzeszów - capital of innovation, a great city to live and optimal for conducting your own business.

Any questions? Leave your number - we'll call you back!

Our specialist will get in touch with you as soon as possible. Contact details provided by you will only be used to establish contact.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Name
Phone number
Our partners