IT services market in Poland

IT services market in Poland

Companies providing IT services in Poland employ more than 140,000 people. IT services in Poland in 2013 accounted for approximately 1.7% of the global IT services market, and in turn value of IT services accounted for 29% of the total IT market in Poland

Industry analysts forecast that the Polish IT services market will sustain the dynamics of growth in the years 2016-2021.
It is forecasted that 2016 will bring a growth rate of 4.1% to approx. 34 billion PLN (in 2015 this growth rate amounted to 4.2%).  In 2017 it is forecasted that this ratio will be even higher and will amount to 5.5% (to PLN 35.8 billion zł). The hardware market is less optimistic.
In the analysed period, in addition to lower volume of sales of computers and monitors on the domestic market, it is expected that the decline will also affect the printing market (Data according to "2016 IT Market in Poland" report prepared by PMR Research).

According to another agency, we can expect significant growth in the outsourcing services sector. It is estimated that their market share in IT services from 2013 to 2018 will grow from 18.8% to 21.9%. Largest dynamics is expected to be enjoyed by hosting infrastructure services (cumulative annual growth rate - CAGR 2013-2018 will amount to 17.5%) and hosted application management (CAGR 17.6%, in 2013 - 2018), to which undoubtedly the greater use of tools available in the cloud will contribute.
 

Any questions? Leave your number - we'll call you back!

Our specialist will get in touch with you as soon as possible. Contact details provided by you will only be used to establish contact.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Name
Phone number
Information about Rzeszów
Our partners