SkyRes Investment

SkyRes is the first large-area A Class office building in Rzeszów. Buildings in this category are most of all characterized by high standard, prestigious location, highest quality of finishing and equipment. Its total area amounts to as much as 25,648 m2 and is fully leasable.

It should be emphasized that at the initial stage of design, its developers took care that it combined on one hand the innovative solutions designed for business activities, and on the other, it took into account the guidelines of sustainable building industry.
This means that SkyRes, its construction design and materials used in construction are environmentally friendly. This was confirmed in May 2013 by obtaining the American Gold LEED certificate (Leadership in Energy and Environmental Design) - a system for assessing the building's impact on the environment.  Only 27 objects in all Poland have been certified in this system so far!

The building itself is a 14 storey structure with 12 office floors, a ground floor with a spacious lobby with reception and canteen. The underground part hosts a garage for passenger and electric cars, and bicycles along with separate cloak rooms and showers for cyclists.
Office floors offer as a standard an Open Space area up to 1 600m2 and in the entire building 19 381 m2.

SkyRes Warszawska stands out for its excellent location.
Inner centre of the city, 11 km from the International Airport in Jesionka, 6 km from the A4 motorway (Kraków, Katowice, Wrocław to the west, and Lviv to the east), 900 m from the bus and train station.

The entire SkyRes complex consists of twin office buildings i.e. SkyRes Warszawska and SkyRes Lubelska (soon under construction). In addition, a number of residential buildings were located between them.

The complex of buildings forms a coherent architectural entirety that positively stands out on the city's background by its modernity and care of details.

There is a spacious lobby with access control on the ground floor, and also:

Any questions? Leave your number - we'll call you back!

Our specialist will get in touch with you as soon as possible. Contact details provided by you will only be used to establish contact.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Developres Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)prowadzonej przez DevelopRes Sp. z o.o.

Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 18 jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że:
1. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem np. mailowo lub telefonicznie;
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@developres.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku/do czasu cofnięcia zgody;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Name
Phone number
Information about Rzeszów
Our partners